Hur mycket släpper jag ut?

I tabellen nedan listas hur mycket koldioxidutsläpp olika aktiviteter eller varor genererar. Uträkningarna av antal kilo är baserade på statistik och schabloner. För en mer detaljerad uträkning, använd vår koldioxidkalkylator.

Mat

  Antal Kilo CO2 Neutralisera (minsta mängd är 500kg)
Mat för en person i en vecka 38 kilo neutralisera 500 kilo
Mat för en person i en månad 167 kilo neutralisera 500 kilo
Mat för en person i ett år 2000 kilo neutralisera 2000 kilo
Mat för ett hushåll i en vecka 154 kilo neutralisera 500 kilo
Mat för ett hushåll i en månad 667 kilo neutralisera 667 kilo
Mat för ett hushåll i ett år 8000 kilo neutralisera 8000 kilo
Mat för 1000 kr 126 kilo neutralisera 500 kilo

Energi

  Antal Kilo CO2 Neutralisera (minsta mängd är 500kg)
Total elenergianvändning, genomsnittslägenhet, 12000 kWh per år 1200 kilo neutralisera 1200 kilo
Uppvärmning, genomsnittslägenhet, 6500 kWh per år 650 kilo neutralisera 650 kilo
Hushållsel, genomsnittslägenhet (ink tvätt), 3000 kWh per år 300 kilo neutralisera 500 kilo
Varmvatten genomsnittslägenhet, 2500 kWh per år 250 kilo neutralisera 500 kilo
Total elenergianvändning, normalvilla med direktverkande el, 25000 kWh per år 2500 kilo neutralisera 2500 kilo
Uppvärmning, normalvilla direktverkande el, 15000 kWh per år. 1500 kilo neutralisera 1500 kilo
Hushållsel, normalvilla, 5000 kWh per år. 500 kilo neutralisera 500 kilo
Varmvatten, normalvilla, 5000 kWh per år. 500 kilo

Bilkörning

Antal Kilo CO2 Neutralisera (minsta mängd är 500kg)
En full tank bensin 70 liter 186 neutralisera 500 kilo
En full tank bensin 50 liter 183 neutralisera 500 kilo
En månads tankning (fyra fulla tankar bensin, 70 liter) 745 neutralisera 745 kilo
En månads tankning (fyra fulla tankar bensin, 50 liter) 532 neutralisera 532 kilo
     
En full tank diesel 70 liter 208 neutralisera 500 kilo
En full tank diesel 50 liter 149 neutralisera 500 kilo
En månads tankning (fyra fulla tankar diesel, 70 liter) 832 neutralisera 832 kilo
En månads tankning (fyra fulla tankar diesel, 50 liter) 594 neutralisera 594 kilo
     

 

Våra produkter

pix pix pix pix

Kalkylator

Med hjälp av vår koldioxidkalkylator kan du räkna ut hur mycket koldioxid olika aktiviteter släpper ut i atmosfären.

image

Om Klimatbalans

pix

Consitio Klimatbalans säljer neutralisering av koldioxid. Vi erbjuder företag, organisationer och privatpersoner en möjlighet att på ett enkelt sätt minska sitt bidrag till växthuseffekten. Neutralisering av koldioxid sker främst genom koldioxidsänkor.  Läs mer...

 
Följ oss på Twitter: @klimatbalans